11/Cut/18/TJ/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

11/Cut/18/TJ/FBW

Termin składania ofert: 09.04.2018 godz. 10:00

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.02.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 032-069397