23/BF/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.02.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy służbowej organizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP