24/BŁiI/18/DG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

24/BŁiI/18/DG/PMP

Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 09:30

CPV: 48820000-2, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Rozbudowa infrastruktury sieciowej Policji w ramach Budowy Systemu Cyberbezpieczeństwa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.02.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 037-080163