16/BŁiI/18/DG/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

16/BŁiI/18/DG/FBW

Termin składania ofert: 03.04.2018 godz. 10:30

CPV: 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup sprzętu biurowego na potrzeby zespołu projektowego” w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.02.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 038-082391