26/BF/18/AK/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.03.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 16 - 20 kwietnia 2018 r. w Łodzi