28/BF/18/KK/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.03.2018 godz. 09:00

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia:

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS z podziałem na dwa zadania