34/BF/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.03.2018 godz. 12:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników narady organizowanej przez Policję w dniach 12 - 14 marca 2018 r.