35/BŁiI/18/EZ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

35/BŁiI/18/EZ/PMP

Termin składania ofert: 08.03.2018 godz. 09:00

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.02.2018 r. pod numerem 523696-N-2018