36/BŁiI/18/AK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

36/BŁiI/18/AK/PMP

Termin składania ofert: 09.03.2018 godz. 09:30

CPV: 48420000-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.03.2018 r. pod numerem 524364-N-2018