38/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.03.2018 godz. 11:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez Komendę Główną Policji w dniach 13-16 marca 2018 r.