25/Cut/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.04.2018 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

dostawa amunicji kal. 9x18mm

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 02.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 045-097884