42/Ckt/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.03.2018 godz. 11:30

CPV: 30197644-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.03.2018 r. pod numerem 528782-N-2018