54/BŁiI/18/RG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 055-121982