56/Cut/18/TJ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

56/Cut/18/TJ/PMP

Termin składania ofert: 07.05.2018 godz. 10:00

CPV: 33111000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 060-131916