55/BŁiI/18/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.05.2018 godz.09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 060-132568