59/BF/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.04.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia organizowanego w dniach 24 – 27 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 060-133325