50/Cut/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.05.2018 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12/70

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 060-132106