63/Ckt/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 09:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych w ramach trzech zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 064-142082