43/Cut/18/UM/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

43/Cut/18/UM/PMP

Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 10:30

CPV: 38430000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 064-141975

Polska Policja