65/Ckt/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 09:30

CPV: 18443000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3.000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym - ramach trzech zadań.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 30.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 064-141975

Polska Policja