61/Cut/18/TJ/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

61/Cut/18/TJ/FBW

Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji Wi-Fi wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 065-144343

Polska Policja