70/BF/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.04.2018 godz. 12:30

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia:

Zakup usług szkoleniowych w podziale na dwa zadania

Polska Policja