69/BŁiI/18/EZ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.05.2018 godz. 10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu STARLIMS wraz z pulą 1200 osobogodzin

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 12.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 073-162334