80/Ckt/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.04.2018 godz. 09:30

CPV: 18930000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 140 sztuk worków marynarza

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.04.2018 r. pod numerem 545110-N-2018