81/Ckt/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.05.2018 godz. 09:30

CPV: 18800000-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa półbutów słuzbowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 074-163930