86/Ckt/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 09:30

CPV: 39130000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.04.2018 r. pod numerem 546022-N-2018