66/BŁiI/18/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.05.2018 godz. 09:30

CPV: 72611000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Serwis pogwarancyjny SMARTnet wszystkich urządzeń MAN KGP MEWA na okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 077-171832