87/Ckt/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 10:30

CPV: 35113440-5

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.04.2018 r. pod numerem 548320-N-2018