85/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.04.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 078-175005