94/BF/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.05.2018 godz. 12:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 5-8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 081-182279