108/BF/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.05.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w terminie 23-25 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 081-182298