97/Ckt/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.06.2018 godz. 09:30

CPV: 18332000-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 26.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 083-186488