62/BŁiI/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.06.2018 godz. 10:30

CPV: 72268000-1, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja bram VPN CSD

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 083-186504