99/Ckt/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.06.2018 godz. 09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 4.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zakup od 500 do 1.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach prawa opcji”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.04.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 083-186588