111/BF/18/MR/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

111/BF/18/MR/FBW

Termin składania ofert: 15.05.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 089-200530