110/BF/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.05.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 089-200535