93/BŁiI/18/EZ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

93/BŁiI/18/EZ/PMP

Termin składania ofert: 18.06.2018 godz. 10:30

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 8.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 089-199565 w dniu 9.05.2018 r.