84/Cag/18/TG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.05.2018 godz.09:30

CPV: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.05.2018 r. pod numerem 555026-N-2018