112/BF/18/EZ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.05.2018 godz. 11:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników delegacji zagranicznej w Polsce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 090-204734