114/Ckt/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.06.2018 godz. 10:00

CPV: 18234000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia opcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 090-202284 w dniu 12.05.2018 r.