98/BŁiI/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.06.2018 godz.10:30

CPV: 32420000-3, 32428000-9

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Sukcesywna wymiana urządzeń CRS-1 sieci OST112 w węzłach OSTA w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz Modernizacja urządzeń szkieletowych OSTA/B/C sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 091-206329 w dniu 15.05.2018 r.