95/Ckt/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.06.2018 godz. 09:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 4.000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 szt. do 1000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 11.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 091-206336 w dniu 15.05.2018 r.