103/BŁiI/18/TG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

103/BŁiI/18/TG/PMP

Termin składania ofert: 16.07.2018 godz.09:30

CPV: 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 094-213020 w dniu 18.05.2018 r.