121/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.05.2018 godz:09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 096-219957