123/BF/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.05.2018 godz. 13:00

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 096-219970