75/Cut/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.07.2018 godz. 10:30

CPV: 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa w roku 2018 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 096-218419 w dniu 21.05.2018 r.