119/BF/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.06.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby trzech odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 098-224556