122/BF/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.06.2018 godz. 09:30

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia:

Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider