82/Cut/18/EZ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.07.2018 godz. 10:30

CPV: 31600000-2, 34731700-7, 34741000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa części zamiennych i obsługowych do śmigłowców Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 099-225652 w dniu 26.05.2018 r.