125/Cut/18/RG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

125/Cut/18/RG/PMP

Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 09:30

CPV: 38430000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych Środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 100-228139 w dniu 29.05.2018 r.